İcra ve İflas Hukuku

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde gerek kurumsal ve gerekse bireysel müvekkillerimize:

  • İlamsız icra takipleri,
  • İlamlı icra takipleri,
  • Kambiyo senetlerine özgü icra takipleri,
  • İflas hukukuna ilişkin icra takipleri,
  • İhtiyati haciz uygulamaları,
  • Menfi tespit ve istirdat davaları,
  • İtirazın iptali ve kaldırılması davaları,
  • İcra ve iflas hukukuna ilişkin diğer davalar

konusunda hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri sunuyoruz.

Comments

What do you think?

İletişim:

Adres:

Abdurrahman Mah.
Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turan Cad.
Yaşar Atlı Plaza KAT: 1 No: 15 EDİRNE

Tel / Faks:

0(284)  214  4  214 (Tel / Faks)

Eposta:

aydogan@agtanhukuk.com

gorkem@agtanhukuk.com

KEP:

aydogan.tan@hs02.kep.tr