Fazla Ödenen Faizin İadesi İçin 12 Bankaya Tazminat Davası

12-bankaya-tazminat-davasi

Son aylarda hukukçular tarafından tartışılan ve medyada da sıkça karşımıza çıkan bir konu olarak, 12 bankaya fazla ödenmiş olan faizlerin iadesi için tazminat davası açılması gündemde. Tartışma hala sürüyor, Türkiye’nin pek çok yerinde belirsiz alacak davaları açıldı ve yenileri açılmaya devam ediyor.

Tazminatın Gerekçesi Ne?

Rekabet Kurumu, aralarında 3 tane kamu bankasının da olduğu 12 banka hakkında 2007 – 2011 yılları arasında birlikte hareket ederek faiz oranlarını belirledikleri gerekçesiyle 2013 yılında soruşturma açmış ve bu 12 banka hakkında rekabeti bozucu davranışları nedeniyle idari para cezalarına karar vermişti.

Bankalar, İdare Mahkemesi nezdinde karara itiraz etti ancak davaları reddedildi. Danıştay’a yapılan temyiz başvurularının ise reddine karar verilerek kararlar onandı. Böylece, 12 bankanın rekabeti bozucu davranışlar sergilediği de mahkeme kararıyla tespit edilmiş oldu.

12 Banka Hangileri?

Rekabet Kurumu kararında adı geçen üçü kamu, dokuzu özel olmak üzere 12 banka bulunuyor:

 • Akbank
 • Denizbank
 • Finansbank
 • Garanti Bankası
 • Halkbank
 • HSBC Bank
 • ING Bank
 • İş Bankası
 • Türk Ekonomi Bankası
 • Vakıfbank
 • Yapı ve Kredi Bankası
 • Ziraat Bankası

Hangi Yıllar İçin Dava Açılabilir?

Dava açılabilecek yıllara ilişkin net bir tarih olmamakla birlikte Rekabet Kurumu kararının esas alınması olanaklı görünüyor. Rekabet Kurumu kararında bankaların bir araya gelerek kartel oluşturdukları kabul edilen tarihler 21.08.2007 ile 22.09.2011 tarihleri arası görünüyor. Yani bu tarihler arasındaki işlemler nedeniyle belirtilen 12 bankaya dava açılabilir.

Hangi Bankacılık Ürünleri İçin Dava Açılabilir?

Sayılan bankalardan 21.08.2007 – 22.09.2011 tarihleri arasında ihtiyaç kredisi, otomobil ve konut kredileri, kredi kartı, mevduat, ticari krediler ve benzeri bankacılık ürünleri kullanan gerçek ve tüzel kişilerin dava açması mümkün. Özetle, tüm bankacılık ürünlerinin dava konusu edilebileceği söylenebilir.

Dava Mı, Tüketici Hakem Heyeti Mi?

Talep edilecek tazminatın miktarı belli olmadığı için Hakem Heyetine başvuru yapılması şu durumda çok mümkün görünmüyor. Bu nedenle belirsiz alacak davası açılması çok daha uygun bir yol. Tazminatın dayanağını, bankaların kendi aralarında anlaşarak daha yüksek faiz oranları uyguladıkları ve bu nedenle uğranılan zarar oluşturuyor. Açılacak belirsiz alacak davasında yapılacak bilirkişi incelemesi neticesinde uğranılan zarar ortaya çıkacaktır.

Tazminat Hakkı
Madde 57 – Her kim bu Kanuna aykırı olan eylem, karar, sözleşme veya anlaşma ile rekabeti engeller, bozar ya da kısıtlarsa yahut belirli bir mal veya hizmet piyasasındaki hakim durumunu kötüye kullanırsa, bundan zarar görenlerin her türlü zararını tazmine mecburdur. Zararın oluşması birden fazla kişinin davranışları sonucu ortaya çıkmış ise bunlar zarardan müteselsilen sorumludur.

Ayrıca Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 58. maddesi uyarınca zararın üç katı tutarında tazminat da talep edilebilir.

Zararın Tazmini
Madde 58 – Rekabetin engellenmesi, bozulması veya kısıtlanması sonucu bundan zarar görenler, ödedikleri bedelle, rekabet sınırlanmasaydı ödemekte olacakları bedel arasındaki farkı zarar olarak talep edebilirler. Rekabetin sınırlanmasından etkilenen rakip teşebbüsler, bütün zararlarının tazminini rekabeti sınırlayan teşebbüs ya da teşebbüslerden talep edebilir. Zararın belirlenmesinde, zarar gören teşebbüslerin elde etmeyi umdukları bütün karlar, geçmiş yıllara ait bilançolar da dikkate alınarak hesaplanır.

Ortaya çıkan zarar, tarafların anlaşması ya da kararı veya ağır ihmalinin olduğu hallerden kaynaklanmaktaysa, hakim, zarar görenlerin talebi üzerine, uğranılan maddi zararın ya da zarara neden olanların elde ettiği veya elde etmesi muhtemel olan karların üç katı oranında tazminata hükmedebilir.

What do you think?

İletişim:

Adres:

Abdurrahman Mah.
Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turan Cad.
Yaşar Atlı Plaza KAT: 1 No: 15 EDİRNE

Tel / Faks:

0(284)  214  4  214 (Tel / Faks)

Eposta:

aydogan@agtanhukuk.com

gorkem@agtanhukuk.com

KEP:

aydogan.tan@hs02.kep.tr